donderdag 24 januari 2013

§UPDATE§: Dan toch geen sabottage bij bus 'Den Board'


Het Parket van Dendermonde opende -op eigen intiatief- een onderzoek en de conclusies zijn 'onthutsend' en 'geruststellend'tegelijk:
De 'Bus van Prins Carnaval' was dan toch niet gesaboteerd!!
Er zijn nu ook enkele reacties uit beide 'kampen'
Bericht van Steve De Backer (AKV De Poipeplekkers):"Wij zijn enorm verontwaardigd dat een gerechtelijk onderzoek lekt via de media, en dat wij als betrokken partij de resultaten hiervan moeten vernemen via de kranten en sociale media. Wij blijven de gebeurtenissen betreuren... Zonder 1 iemand de vinger te wijzen. Wij als burgerlijke partij blijven bij ons verhaal, zeer goed wetende dat het parket de schade en oorzaak moeilijk kan achterhalen omdat het voertuig reeds hersteld werd. Wij blijven deze daad echter betreuren, toch willen wij niet dat de zaken verder escaleren via pers en sociale media."
Deze foto poste Steve op zijn facebookprofielBericht van Steven Van Wesemael (tegenkandidaat van 'Den Board' en tevens lid van AKV De Droeve Apostelen):
"Graag had ik het volgende mee gegeven van reactie op de evolutie van de foute berichtgeving over de sabotage van de bus van Steve De Backer die gehuurd werd door Prins Peter II (Den Board): De Droeve Apostelen, mensen uit mijn entourage of campagneteam of ik zelf hebben op de dag van de prinsenverkiezing in Aalst géén remleidingen van een bus doorgeknipt. Er zijn zelfs helemaal geen remleidingen doorgeknipt. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Het zou totaal onverantwoord zijn om iets banaal (maar tegelijkertijd zo belangrijk) als een verkiezing tot prins carnaval aan te wenden om dertig, veertig of vijftig onschuldige feestneuzen in gevaar te brengen. Net zoals het totaal onverantwoord is om iets banaal (maar tegelijkertijd zo belangrijk) als een verkiezing tot prins carnaval te gebruiken om mensen te bedreigen of gelijk welke vorm van geweld te gebruiken. Ik vind het jammer dat mijn carnavalgroep, de droeve apostelen, zelfs luidop met de vinger gewezen werd. Ik vind het jammer dat mensen uit mijn entourage of mijn campagneteam genoemd werden als dader van iets wat eigenlijk helemaal niet gebeurde. Ik vind het jammer dat ik zelf het verwijt kreeg mee aan de basis van deze criminele daad te liggen. Een criminele daad die vandaag als onbestaande bewezen werd. Maar intussen wel een stempel drukte op mij als persoon, op het bedrijf dat ik run, op mijn medewerkers en op mijn groepsleden. Het zal misschien weinig mensen verbazen dat ik even twijfelde aan een klacht over laster en eerroof, zoals dat heet. Zonder even luid te roepen als een aantal protagonisten net na de prinsenverkiezing, weliswaar. Maar wat zou ik daarmee bereiken? Een juridische rompslomp waar eigenlijk niemand iets bij te winnen heeft. Ik niet, mijn bedrijf niet, mijn campagneteam niet en mijn groep niet. Integendeel. Het zou een aantal partijen misschien nog meer gaan polariseren en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Wie mij kent, weet dat ik mee mijn schouders zet onder organisaties zoals carnavalist tot in de kist. Het zou dan ook indruisen tegen elk principe van deze vereniging om te zorgen voor nog meer tweespalt en een aantal discussies ten spits te drijven. Let wel, ik betreur wat de dagen na de verkiezing gezegd werd. Niet alleen door mensen die er bij betrokken waren. Maar ook door mensen die zonder voldoende kennis van zaken een oordeel over mij, mijn campagneteam en mijn carnavalgroep klaar hadden. Niet zo maar jan met de pet (of met de pruik). Maar ook mensen van wie ik had gedacht dat ze zich net iets beter hadden kunnen laten informeren vooraleer publiekelijk boude uitspraken te doen. Ik betreur ook een aantal artikels die in de media verschenen en mijn naam en die van mijn campagneteam en carnavalgroep door het slijk haalden. Maar laat ons vooruit kijken. Carnaval is voor mij een feest van gans onze Aalsterse gemeenschap. Jong en oud. Arm en rijk. Rood, blauw, geel, oranje en groen. En dus ook van alle carnavalisten. Laat ons dus hopen dat we hiermee deze affaire achter ons kunnen laten en we op tien, elf en twaalf februari en eigenlijk ook gewoon de rest van het jaar samen vastelauved kunnen vieren. Allemaal samen. Zij aan zij. Dat is volgens mij de échte ziel van carnaval. Met of zonder scepter op mijn arm."


Burgemeester Christoph D’Haese is verheugd dat het onderzoek aantoont dat er geen sabotage was van de remleidingen van de autobus van prins Carnaval 2013. ‘Ik ben vooral blij omdat hiermee definitief duidelijk is gemaakt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Een carnavalist gaat ver om zijn doel te halen, een titel van prins Carnaval, de mooiste praalwagen bouwen, maar dit was niet, als het al klopte, de stijl van een carnavalist’.
Burgemeester D’Haese betreurt wel de sensationele berichtgeving louter op basis van verdenkingen en verkeerde conclusies. ‘In dergelijke zaken wacht men best de bevindingen van een grondig onderzoek af, alvorens iemand met de vinger te wijzen.
‘Dat mensen daar in de fout gaan en zaken zeggen zonder na te denken, kan ik nog begrijpen, maar dergelijke verhalen moeten steeds zorgvuldig worden onderzocht alvorens ze in het groot  worden uitgesmeerd door alle media. Nagenoeg iedere krant, radio of televisiejournaal nam het nieuws klakkeloos over.
Vanzelfsprekend, want het was toch weer eens Aalst. In deze stad vieren mensen enthousiast carnaval, woont een mix van mensen uit alle geledingen van de maatschappij en is men vooral brutaal eerlijk met elkaar. Ik kan alleen maar hopen dat de pen in de toekomst twee keer wordt omgedraaid en de camera draait wanneer hij moet draaien, op het moment dat carnaval ter sprake komt’.


de bewuste bus


http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/130123_PrinsCarnaval_GeenSabotage