maandag 11 februari 2013

Foto's 2013 DEEL B

29. Oeverboeft (kleine groep) De commerce van Oilsjt 

30. De Zoipers (kleine groep) Door goot den telefong, ’t es weer ver ons zonder pardong 

31. De Schoitkitten (kleine groep) Blond en Blaat 


32. Noeit Ni Genoeg (kleine groep) Mè Carnaval zèn weir allemool rore voegels
 

33. De Zwisjelmoizen (kleine groep) Capiooland 34. 't Es Noig (kleine groep) Knikkert ze boiten, ’t stad verdintj al genoeg op onze rigge! 

35. De Vismooil’n (kleine groep) Kattegedacht zoi de lië: al est op de ‘Lion D’or’ of in de ‘Kattestroot’, as’t er mor in ’t Vloms opstoot 

36. De Zjieverleppen (kleine groep) Onze veerzitter is crimineel 


37. De Melkmoilen (kleine groep) Alost en promotion! Oilsjt in de koiker! Ville de l’homme noir … stad van de Zwette Maan … en veel Afrikonsje vrâan 

38. De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet (kleine groep) d’ Er was isj …39. De Zwiejtzoel’n (kleine groep) 55 joor … ajoin allier, ajoin adoor 


40. De Zwiejtollekes (middelgrote groep) OCMW Oilsjt steltj eir veren “De White Party” 41. Wadesdavoriet - Pompen of Verzoipen (middelgrote groep) Omda weir homofoob geweldj ni tollereren, gommen op den Denjer een Gay Parade organiseren 42. De Loizemaanen (middelgrote groep) We goon er ni om liegen, mor in 2013 goon de LOIZEMAANEN vliegen 43. Krejeis (middelgrote groep) Fanfare Sintje-Pieter 


44. Beschomt (middelgrote groep) Cei Cei De Weirf presanteirt: EVITA BALKONG IN CONCEIR!!!
45. Tisj (middelgrote groep) Marjonetten zèn men een giël joor lank … mor mè vastelauved zetten men ons vezosje op en gommen onze gank! 46. De Salongcarnavalisten (grote groep) De kleintjes zèn ni gemokt om in de groeite eer gat te kroipen (of toch wel?) 


47. Pertotal (grote groep) Oilsjt gestrikt! 48. De Tettemoesjen (grote groep) Ni oon te doeng, Vaderken Etienne goot mè pensjoeng, na moet de Paroi alliën voesj doeng??? 49. Possensje (grote groep) Noor zes joor: Oilsjt vedrom oon zet. Werret na wit of zwèt?
ALLE FOTO'S ZIJN COPYRIGHT!!! ALS U EEN OF MEERDERE FOTO'S WENST TE GEBRUIKEN, GELIEVE DAN EEN MAIL TE STUREN NAAR carnavaloilsjtblog@gmail.com