zaterdag 13 juli 2013

Rampzalige uitspraak voor GMG

Gisterenavond (12/07/2013) werd door GMG een persconferentie gegeven omtrent de brand in 2004. We schreven al een artikeltje over de brand: http://aalstcarnavalblog.blogspot.be/2013/07/steun-geloeif-me-goed.html

De volledige perstekst is te vinden op http://www.geloeifmegoed.be/pers/Perstekst_GMG_20130712.pdf
(alle schuingedrukte tekstjes komen uit de perstekst)
KLIK HIER voor de gesproken perstekst

Hoe het begon...
Maandagochtend passeerden we met de uitgangswagen voorbij de loods en zagen brandweerwagens staan: de praalwagen had vuur gevat. De brand was uit zichzelf gedoofd door gebrek aan zuurstof, wat een grotere ramp had vermeden. Aan het gebouw was, uitgenomen aan wat bedradingen en het plafond, geen schade. De voornaamste schade betrof roetschade bij ondernemingen die in een ander deel van dezelfde loods of in aanpalende loodsen gevestigd waren.
(c) Het Nieuwsblad
Wat het oordeel van de branddeskundigen was...
Volgens hun analyses bleek de oorzaak van de brand te vinden bij het trekkend voertuig van onze carnavalwagen. De brandhaard bevond zich aan de rechtervoorzijde van de tractor: ofwel was de alternator oververhit ofwel was er warmtestuwing van de motor of de uitlaat naar de holle, brandbare figuren erboven en dit door het gebruik van de tractor tijdens de stoet. Daardoor is de carnavalwagen bijna volledig uitgebrand. Tot op heden betwisten wij nog steeds deze analyses. De carnavalgroep bleef nog meer dan een uur in de loods aanwezig en bovendien was het voertuig 
zodanig overbouwd opdat leden gemakkelijk bij de motor konden, wat ook die bewuste avond gebeurde. Er was niets aan de hand en voor we de loods verlieten draaide het voertuig al meer dan een uur niet meer. 
Wij meenden dat er mogelijk ook een andere oorzaak van de brand zou kunnen geweest zijn: een TLlamp die naar beneden is gevallen, andere feestvierders die toegang hadden tot de loods en die onvoorzichtig waren,… Wij willen echter naar niemand een beschuldigende vinger wijzen.

Zoals we al wisten, werd Ethias eerst aansprakelijk gesteld omdat ze de carnavalsgroep verzekerden. Maar nu in april 2013 wordt toch GMG aansprakelijk gesteld. De wagen stond immers niet op het parcours of de weg er naartoe...

Hoeveel er betaald moet worden...
Het totale bedrag van de schadevergoeding is fenomenaal : 824.205 euro.
Daarbij komen nog eens de intresten op dit bedrag sinds de brand in 2004 : 432.092 euro (berekend tot 31/12/2013).
Daarbovenop moeten er nog gerechtskosten en registratiekosten worden betaald .
De totaalsom benadert dus 1.256.297 euro. Met gerechtskosten en registratiekosten bij gerekend, betekent dit dat elk lid ongeveer 50.000 euro zal moeten betalen! Individueel is dit al een groot financieel en sociaal drama, komt hierbij nog dat sommige leden afkomstig zijn uit één en hetzelfde gezin.

De tegenreactie?
Met de advocaten van alle leden onderzoeken we momenteel of we in deze zaak cassatieberoep kunnen aantekenen. We bezinnen ons momenteel over de haalbaarheid en zullen dit tijdig communiceren.

GMG voelt vooral woede. Tientallen jonge gezinnen worden opgezadeld met een zware schuld. Sommige leden zijn met het hele gezin lid en moeten dus nog meer betalen per gezin!

Dankbaarheid...
Toch willen we bij deze ook stellen dat de vele steunbetuigingen deugd doen en dat net als in 2004 dit een hart onder de riem betekent. De gelden die we door schenkingen en de organisatie van “Den Oilsjtersen Trom” ontvingen werden volledig besteed aan advocaatkosten, juridische kosten en vooral kosten voor de reiniging van de aanpalende ondernemingen. Wij hebben weet van verschillende acties om ons te steunen. Het zal maar een peulschil zijn, al was het maar om de gerechtskosten en registratiekosten te vergoeden. Al was het maar om emotioneel de pijn wat te verzachten. Daarvoor een bijzonder grote dank.
Bij deze quote verwijzen we nog eens graag naar de facebookgroep STEUN GMG en naar de BBQ die ze organiseren: https://www.facebook.com/events/140848092765783/?fref=ts

Eindactie!
De vzw Carnavalist Tot In De Kist zal alle organisaties bundelen. Daartoe zal een overkoepelende actie, naam, logo en website bepaald/gemaakt worden. Wie onder de koepel van de actie iets wil organiseren vragen wij om zich aan te melden. U hoort binnenkort waar u hiervoor terecht kan. Alle schenkingen en organisaties monden uit in een grote benefietavond/fuif in het Forum, een organisatie waarbij oa. basketbalclub Okapi Aalstar zijn volledige steun aan verleent.

Als laatste nog dit: GMG heeft de afgelopen 10 jaar als één blok elkaar gesteund en zal dit in de 
toekomst blijven doen. Zoals één van de leden dit verwoordde op zijn facebook-pagina:
“We stonden er, we staan er en we blijven er staan.”

En ondertussen bij de andere groepen?
Er speelt zich een sociaal drama af binnen GMG en in het verlengde binnen de hele Aalsterse carnavalswereld. Wat met de bescherming van de duizenden carnavalisten die maandenlang werken om het exportproduct van de stad Aalst te tonen aan de vele toeschouwers Zijn zij wel voldoende verzekerd? Zouden zij zich niet beter organiseren in vzw’s of andere vennootschapsvormen zodat de individuele aansprakelijkheid wordt beperkt? Moet het stadsbestuur geen grotere rol spelen in de verzekering van de risico’s die ongetwijfeld gepaard gaan met het vieren van carnaval, zeker gelet op het grootschalig karakter ervan? De vzw Carnavalist Tot In De Kist zal hierbij een grote rol spelen om dit debat open te trekken bij het stadsbestuur en andere instanties.

Alles wat in dit artikel staat is gebaseerd op de persmededeling van GMG.