zaterdag 28 juni 2014

Een nieuw reglement voor Carnaval 2015

©CarnavalOilsjtBlog: Eirg 2014
'De Floeren en zijn nieuw reglement'
Onlangs (24/06/2014) werd er een compleet nieuw reglement opgesteld voor ALLE groepen die willen deelnemen aan Carnaval 2015 (en verder). Zo zijn er enkele belangrijke veranderingen en wetten die terug zijn van weggeweest.

LOSSE GROEPEN
Voor hen verandert er het meest. Zo is de categorie 'Losse Groep' evenwaardig aan Kleine-, Middelgrote- of Grote Groep. Zo telt de stoet vanaf nu 4(!) categorieën. En net zoals de andere 3 categorieën, zullen ook de Losse Groepen worden gejureerd. De 3 beste krijgen zelfs prijzengeld en de allerbeste krijgt een trofee: 'De Peiper & Zaat-trofee'. Bijkomend is wel dat er vooraf per lid van een losse groep een waarborg moeten worden betaald. Losse groepen mogen maximaal 8 meter lang zijn, alles mag geconecteerd zijn, maar ze mogen zoal steeds de andere categorieën niet hinderen.
©CarnavalOilsjtBlog: 'T Es Na Of Noeit 2014
Een Vaste Groep die een Losse uitbeeldt!

PUNTENTELLING
De puntentelling wordt ook veranderd. Zo staat 40% van de punten op humor en interactie met het publiek*.
Een volledig overzichtje:
 - Kleine Groep: wagen: 20%, kostuum: 40%, humor & interactie met het publiek: 40%.
 - Middelgrote Groep: wagen: 30%, kostuum: 30%, humor & interactie met het publiek: 40%.
 - Grote Groep: wagen: 40%, kostuum: 20%, humor & interactie met het publiek: 40%.
*Interactie met het publiek = het spontaan aanzetten van het publiek tot meedansen, -zingen of applaudisseren.
©CarnavalOilsjtBlog: De Loizemaanen 2014
Champagne geven aan het publiek, ook dat is interactie!


GROTE MARKT / HERTREKKING
Net zoals vòòr 2014, zullen de groepen terug aangekondigd worden op de Grote Markt en zal het stoetliedje gespeeld worden door de centrale geluidsinstallatie.

Om de 3 jaar zal er een hertrekking zijn voor de stoetvolgorde (vroeger was dit om de 6 jaar).
©CarnavalOilsjtBlog: De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet 2014
Vanaf nu zal er in de Kerkstraat dus weer gewacht moeten worden.

AANTAL LEDEN / LENGTE VAN STOETLIEDJES EN WAGENS
  • Kleine Groep: leden minimum 15 en maximum 45
  • Middelgrote Groep: leden minimum 20 en maximum 60
  • Grote Groep: leden minimum 25 en maximum 100
  • Kleine groepen: stoetliedje maximum 3’00” 
  • Middelgrote groepen: stoetliedje maximum 3’30” 
  • Grote groepen: stoetliedje maximum 4’30” 
  • Kleine Groep: wagen minimum 10, maximum 20 meter
  • Middelgrote Groep: wagen minimum 20, maximum 35 meter
  • Grote Groep: wagen minimum 35, maximum 50 meter
/!\ Om de lengte te bepalen, wordt alles meegeteld, dus ook verbindingsstukken en aanhangwagens voor generators.
©CarnavalOilsjtBlog: Tisj 2014
Een groep met heel wat leden.

Alle vooraf ingestelde reglementen blijven ook gelden zoals verboden attributen, geluidsnormen, enz...