zaterdag 5 juli 2014

Losse Groepen niet opgezet met nieuwe 'waarborgregeling'

©CarnavalOilsjtBlog: Losse Groepen 2014

Met carnaval 2015 gaat een nieuw reglement van kracht. We schreven hierover al: KLIK

Eén van de nieuwe punten is dat Losse Groepen (afhankelijk van het aantal leden) een waarborg moeten geven. Van 25€ voor 1 lid tot 250€ tot 14 leden. Als de groep zich voegt tijdens de stoet en zich aan het (nieuwe) reglement houdt, krijgt men dat bedrag terug.

Maar deze regeling stuitte op heel wat verzet van de Losse Groepen zelf. Het verdwijnen van de 'OIlsjterse Humor' en het standaardiseren van een uniek (Werelderfgoed-)feest zijn begrippen die vaak terugkomen.

©Facebook
Zo schreef Losse Groep 'Vriet Gebrikoleerd':
"In navolging van ons eerder bericht...
Onze reactie:
Geldprijzen? Leuk, maar voor ons hoeft het niet.
Waarborgen? 25 euro per lid om mogen mee te stappen in de stoet?! Het lijkt ons een uitstekende manier om de zondagstoet in te korten en daarmee ook heel wat van de humor en het enthousiasme uit de stoet te bannen. Kortom: Waarborg voor Losse Groepen... NOOIT!!"©CarnavalOilsjtBlog
Boegbeeld van de Losse Groepen, Jacquy de Pauw schreef:
"Voortaan moeten Losse Groepen een waarborg betalen vooraleer te mogen opstappen in de Aalsterse Carnavalstoet. De facto betekent dit dat een bepaalde groep Carnavalisten moet betalen om deel te nemen aan een feest dat zij voor een gedeelte zelf verzorgen en waarbij deze specifieke groep Carnavalisten voor de zoveelste keer gestigmatiseerd wordt. Het antwoord op deze onzinnige en repressieve maatregel moet kort en krachtig zijn..NOOIT.."Andere reacties:

Sara Matthieu:
"Losse groepen een waarborg doen betalen, zijn ze nu helemaal zot geworden in 't Aalsterse stadhuis? Of hoe een ooit anarchistische, humoristische stoet van de gewone mens stilaan een overgereguleerde praalparade wordt voor wie het kan betalen en zich aan de regeltjes houdt. Diep tragisch."

Ay Bee:
"Men wil het enige wat Aalst carnaval nog onderscheid van alle hoepappa-feestjes ter wereld aan banden leggen: de scherpe, kritische en originele humor van de losse groepen."

Om zijn woorden meer kracht te geven, maakte Jacquy de Pauw een Facebookgroep aan 'Waarborg voor Losse Groepen...NOOIT!!' De groep telt ondertussen (5/7/14) meer dan 150 leden.

©CarnavalOilsjtBlog: Losse Groep 2014
Dit artikel is samengesteld op basis van reacties in de facebookgroep en het vernieuwde reglement.