dinsdag 21 oktober 2014

Toch geen trajectwijzing in 2015

De Sint-Annabrug wordt dan toch niet opgenomen in het parcours van 2015

Het schepencollege wijst het voorstel van het Feestcomité om de zondagsstoet opnieuw te laten vertrekken op de Sint-Annabrug, af. De stoet mag evenmin in de Gentsestraat passeren.

Onlangs schreven we nog dat de bewoners van de Sinte-Annalaan de stoet in hun straat wilden, maar daar komt dus niets van in huis. Althans niet in 2015. Voor andere jaren wordt het nog bekeken.


Volgens Christoph D'Haese is dit onveilig: 'Als de stoet over de Gentsesteenweg moet trekken, wordt doorstroming op de ring onderbroken. Een goede passage voor ziekenwagens, hulpdiensten en ander verkeer komt hierdoor mogelijk in het gedrang. De Albrechtlaan langs twee zijden innemen om de stoet te vormen naar de Sint-Annabrug toe, kan evenmin omdat het OLV bereikbaar moet zijn. De ontbinding via de Zeebergbrug organiseren, is volgens de Veiligheidscel zeker niet ideaal. Voor de stoet van 2016 wil ik deze suggesties zeker herbekijken', zegt de burgemeester nog.

'Ik begrijp dat veiligheidsadviezen niet zomaar afgewimpeld kunnen worden' zegt nog Feestcomité-voorzitter Christophe Troch. 'Maar hopelijk kan er tegen 2016 toch een definitief traject vastgelegd worden langs waar de stoet elk jaar kan passeren, met oog voor zowel esthetische, gevoelsmatige als veiligheidsaspecten.' 'Daar zal het hele stadsbestuur zich voor inzetten', beklemtoont schepen van Evenementen Ilse Uyttersprot.

Bron: het nieuwsblad