donderdag 17 december 2015

Stoetvolgorde en thema's 88ste stoet

1. Radiowagen - 2. Aalsterse Gilles - 3. De Stopnoillekes -
4. Ros Balatum - 5. Prins Carnaval - 6. Lokale radio

DEEL A

KLEINE GROEPEN 


7. De Profiteurs: No 5 joor los, vliegen weir als AKV, deer en oever Oilsjt!
De leden en figuranten die op avontuur gingen met een luchtballon en zo onze wereldstad (Aalst)
ontdekten en besloten om er te landen en te gaan genieten en profiteren van het leven!

8. Zwert Zat: Wa na gedoon? Zemmen Gertje in de kaa loten stoon!
De nieve maskes ver K3 zen gekoezen dus start Gart me zenne volgende show. Wie van de droi
zal winnen en wert Gert zen nieve mokke?

9. Mismiesjterd: La Fille du Regiment d’Osje
Onder leiding Van d’Osje zergen de Maskes van Mismiejsterd (De Cantinières) dat alles schoein
en proeper is en oeik ver het eten en den drank van den d’Osje zen soldooten.

10. Droeig: Wadas onzjier na echt nen ajoin was!
Er werd batoit in Oilsjt wel isj gezeit da d’onzjier nen ajoin es. En oigelèk zitj dor veil woorèd in.
Doorom steltj Droeig eirzelven de vraug: Wadas Onzjier na echt ne ajoin was?
Awel, dor weten weir na een antwoord op!!!
As onzjier ne ajoin was, dan werd den diensjt geleidj der een nonne in e smaabollekraum,
speltj ’n ingel en den duvel tikkerken rond de keirktoeren, baa’n de gasten e fistjen op de meiles
en at iederien popcorn in de plosj van hosties.
Kert gezeid: was onzjier ne ajoin, dan was ’t alle daugen kerremes in de keirk!!

11. De Brosselkeire: Weir looten eir ni Stikken!
Dit jaar maakt de Brosselkeire voor jullie, je carnavalskostuum. Met onze stikmachines
in de buurt zijn we klaar om er aan te beginnen.

12. De Smauk es ter af: Weir loeipen al 5 joor deer ‘t stad en weir vegen oon alles ons gat!
Weir vieren 5 joor jubilee en pakken ons schoeinste kostuum mee. Me carnaval
looten weir ons goon en goon droi daugen op de boon.
Weir zen mè ons gat in de boeter gevallen want veer ons voif joor meegen weir nor d’hallen.
Wilde zien oe weir tees vieren? Komt ten op 7 febrewore me ons lachen en gieren!

13. Gekloetj: ‘t Es iet me biesjten, we zen los onzen 1sten
Me de stoet kejje alliejn mor winnen as ge biejsten mee etj. Awel weir teiven na al zeggen,
weir zen den 1sten van de joor. Kekt dus goed want den 1sten passeert. Wie aar de sjeimpions.

14. De Tsjoepeneizen: Tees es moin fiëstzone!
Fiëstzone? Wadesdaveriet jong? De Mert en ’t Vredeploin zèn precies oepenlocht festivals.
Den echten Carnavalist, woor moet de dienen nor toe?
’t Stausje, de Poitepit, de Veirkemert, d’Hopmèrt of d’Aatemèrt,
’t blijft aal al geloik, ge meigt nieverst nog boezjeiren.
As ger annen pompier parkeirt of een dansken placeirt,
stoon de flikken dor zu rap as teljt en annen naum stoot genoteirt.
Weir pakken dus vanaf na onzen koptelefong en ons oigen fiëstzone mei !
Me a wa sjans meigder ooik in en kejje mei genieten !!
Van ons deicibels zellen ze vandejoor giene last emmen  !!!
15. Stièndoeid: 100 Jahr Sjtadspfark Oilsjt!
Stein TOD prezantiert: 100 Jähren Sjtadspfark Oilsjt! 100 joor leen, zen de boeimen deer de dosjers
gestierd. Vandejoor werre ze deer den Dozje gevierd.
16. Beplekt en Bespoeten: Activitoiten, activitoiten, en tein mé geldj smoiten!
E kortjen alier, een tortjen ageir! “Allei meniejr, tis toch nie te dier, ge kroigt er iet ver weer”.
d’Iejste plosj kost ewa miejr en da emmen doi liejpe vossen deer.

17. Schiefgoddeweg: Ik ben n’en echten onderoffesier
Teis is e vertelsjerken van ne metten, ne gralekke metten gelek da ’t er zoe veil zen. Menne maan peist dad’n mag goon biljaren of goon pintjelieren, mor zal ni woor zén. E zal tois bleiven vèr te schieren,
wassen, stroiken en den afwas te doeng. Ik ben nen echte onderoffesier.

18. ’t Es om Zjiep – ’ t Es ter Oever: Les Gilles d’Afrique!
Les Gilles d’Afrique zen gearriveerd à Alost. Voor het eerst in het bestaan van Aalst Carnaval gaat de buitenlandse groep Les Gilles d’Afrique mee in de stoet.

19. Lekken en Plekken: Oilsjt smokkelde ge ni, gen etj ge ni!
Is Oilsjt giejn stad om van te snoepen? Bedenk eens hoe onze stad er zou uitzien, als alles van snoep zou zijn. Bv. den tettentoeren in chocola mmm…. en de stadskas vol chocolademunten.

20. Dest-Goe Schief: Mè Vastelauved loeipen al d’Ajoinen paraplie!
Mè Vastelauved lupt iederiejn paraplie. Onze Prinsj eet een stik in zenne meilen en zennen hoed
stoot paraplie. Op Monjdagmeiret zen de groepen eer kostums volleideg paraplie.
Wie kaan ze na ni? De Voil Jeanetten verzing van voegelmoit en paraplie.
Oeik de garsongs in de kafeis loeipen paraplie. Al geloeifd’et ni, aal d’Ajoinen loeipen paraplie.

21. Geloeif Mè Goed: In de Jungle van Casaer, es iederen Oilsjteneer in retard!
Tututuut… wa d’es da d’ier! Nog mier as vroeger sloot dezen onvervalsten carnavalsklassieker
de naugel op de kop. Wie den dag va vandaug mè zennen otto deer Oilsjt moet, es letterlek
en figierlek gerejen. De Moiselboon es ne sensunik gewerren, der komt nen tinnel on
de Gentsje Stiejnweg, oeveraal kroigen men ronne puntjen om toerkes rond te roin,…
Allé kom, oeveraal eje wegenweirken en moeje zoeken nor anne weg van omloidink nor omloidink.
Ons ieneg Oilsjt es ne woren Jungle gewerren, woor da gien kat nog wetj langs woor dagge
na foitelek nog deerkentj. Weir Geloef Mè Goed vraugen ons oigenlek, foitelek af of da onzen Schepen van Immobilitoit, Dylan Casaer, zelf nog alle daugen op toit op zé weirk gerokt? Van ien dingen zemmen bè GMG miër as zeker: In de Jungle van Caesar, es iederen Oilsjteneer in retard!

MIDDELGROTE GROEPEN 


22. Minder es Miër – Gestoikt: De Pornospar
Der was insj ne schoeine winkel op de Brisselboon. Oeverdag koste dor groensjel, pottekes, vliejs
en anderen brossel koeipen, mor ’s auves kwam Natascha eren wooren eird nor boeven.
Doet de gordantjes al mor nor benejen, men zal ver eir de film wel herspeilen.

23. De Toerenbiejoekes: Wat als … De Toerenbiejoekes no 35 joor d’niejsten zen?
Zjubilei, zjubilei!!! De Toerenbiejoekes doeng al 35 joor mei!
Mé ewa pikken ier en door es d’iejste plosj ver ons van de joor.

24. De Popollekes: “De Oilsjterse bierfeesten”
Wij brengen de “bierfeesten” als traditie naar Aalst. Muziek, bier, eten, orkest alles is er vertegenwoordigd.
Dus laten we feesten op de Oilsjterse bierfeesten “SANTE”.

25. Lossendeirdeveirdeirdeir: Dozje, maggek oeverveiren?
Vluchtelingen hier, vluchtelingen door. Weir zèn da moei! Weir willen nor de goeie kant van ’t woter.

GROTE GROEPEN 


26. De Loge: The Sky is the limit
Het succes van een aantal elite-Aalstenaars die met carnaval een stukje van hun fortuin
delen met het gewone volk!

27. Bjein Treizen: Wij gaan Europa in
Iedereen is benieuwd wie nog de oversteek maakt.

28. De Matotten: Giejn “A”fansss
Vechten tegen de bierkaai.

29. Schiefregt’oever: Zonder biesten vanzeleiven giënen iësten
Ieder joor vedrom ziedet be de groeite groepen alom, me drauk, oil of giraffe want de jury vindj da straf. Doorom trekken weir vantjoor dezelde koort want zemmen ons ni gespoord.
Weir roeien me de riemen dammen emmen want weir loten ons ni kennen!!!
“Weir (roeien) doeng voesj”.

30. De Lodderoeigen: Van Naxos tot Lesbos van Sirtaki tot Rousos, de goit op en de piste in………….Whoppa
Nor oonloiding van het boeven de kop hangende faillissement en meigelijken Exit oit de EURO zone.
Ondanks dat de Europese geldjschieters, willen dat Griekenland hervermingen deervoert,
beslist Tsipras II om me een delegausje zotgedroide, ambitieuze Grieken,
Europa rond te trekken om oeveraal de clown oit te hangen, en azoei ere pit te villen.
Op 7 februari 2016 is onze Koizerlijke stede tot Oilsjt de Gaststad.
Aaft eir geried, en Oiljt eir EUROkes mor boeven. De goit op en de piste in…..!
Whoppa Whooooppa, Jammas.

DEEL B

KLEINE GROEPEN
 


31. Zjust op Toid:
Op toid uit ons Doizeken gekommen

32. A’join: E Weekendje ‘wenen’…. Me ons Ilse
De jongens en maskes van A’join gon e weekendje ‘wenen’ doeng mé den iejste Schepen Ilse Oitersprot.
Oongezing da ‘ons Ilse’, alles wetj oever kiltier, sport en andere evenementen en zoi letterlèk
en figièrlèk de iejste vijoel speltj in ons koizerlèke stee, peizen weir da ons Ilse ons alles kaan vertellen
oever schoein toerens, voebaal, basket,…. Allé alles woorvan da ge moetj schriej’n van ’t lachen…
of was ’t na aal just ver te schriej’n hier in Oilsjt?
’t Es aal al ’t zelste, weir gon e weekendje ‘wenen’ mé ons Ilse!

33. Bjein Swanjee: Ai Maria
Maria in aal eer glorie.
Maria eet een puntj.
Maria eet…….

34. De Zoipers: Olei, Santei, ’t Es zjubelei
Ons onderwerp is volledig gebaseerd op onze naam. Gerealiseerd op de oktoberfeesten (bierfeesten).

35. Geschallotterd: Vandejoor gommen derveer, as Oilsjtersen verzaumeleer
We vinden dat de dag van vandaag de verzamelaars van o.a. nominetten, linjekes, medailles,…
veel teveel in hun geldbuidel moeten tasten. Wil je alles verzamelen,
dan moet je voor sommige stukken heel veel geld neertellen.
Wij zullen dit jaar net het tegenovergestelde doen! Wij geven onze nominetten GRATIS weg in de stoet!
Op de wagen zal te zien zijn hoe wij onze eigen nominetten ‘weven’.
Het wordt tijd dat de verzamelaars eens beloond worden om zo fanatiek met ons geliefkoosde stad
bezig te zijn. Het wordt dus een waar eerbetoon aan enkele van de gekende verzamelaars!

36. Denjer Enjeren: Een echte Oilsjterse Voil Jeanet verdientj een Blom-eke
De Denjer Enjeren smoiten Anno 2016 nimmer mè blom mor zetten de echte Oilsjterse Voil Jeanet
in de blommekes.

37. Beplekt of Bezoepen: Giejl Oilsjt smetj mé blomme(n)
‘Smetj, smetj, smetj mè blom. Giejl Oilsjt klaugt stiejn en biejn oever het smoiten mè blom toidens onze Carnaval. Blom alier, blom aldoor, blom everywhere… In 2016 goot Beplekt of Bezoepen door iet oon doeng: gedoon mè ons stad te vervoilen, vanaf na smoiten weir alliejn nog mè blom(mekes)…

38. Ajommoja: Biestige carnavalisten
Alle jooren zen der biesten te zing in onze stoet: op, rond, onder, veren of achter de waugen.
Mor d’echte bistjes zen foitelek de carnavalisten zelf, want die hangen alle jooren et bistjen oit in Oilsjt. Na probeirt de veerzitter van ’t Fiestcomité alle jooren da biestjen e klein betjen te temmen.
Mor weir zen ni alliejn as we zeggen “weir looten ons ni temmen”

39. ’t Es Noig: Den Dozje zèn kas es bevroezen!!!
Elk joor got het verder en verder, en van kwood nor eirger in onze stad.
De bevolking vindt het der oever en lotj de kas bevriezen.
Den Dozje vindt het stom dat em nimmer oon ze geldj kon. De kas van stad es bevroezen
en ‘t es gedoon on de linker- en rechteroever.
Mor den dozje vecht vedrom en komt me zennen dron om da geldj vedrom. Hahahaa!!!!

40. De Vismooil’n: Tiki Wawa, Oilsjt Aqua
De zwemkom van Oilsjt es 30 joor aad. Het bad es te klein en ’t woter te kaad.
‘t Es toid ver e plan om da nief te bestemmen. Ten kennen weir in Oilsjt subtropisch goon zwemmen.
Een bad me plosj ver allemaan, proeper en zonder loizen. Ge sleert me plezier deer ien van de boizen.
Komde ver te loeren en bloifde liever droeig, ten zedje a ’t best boeven gezellig oon den toeig.

Ter zen oeik e poor badjes die soms wel isj broebelen, door kejje me a mokke ongezjeneird in foefelen.
Zejje graalek flexi of voeldje a mor ne stoiven? Pakt a ten ne zwemband, ten zejje bloiven droiven.

Toidens het springen van planken of trekken van lange bonen.
Werde in ’t oeig g’agen deer professionele redder-indionen.
Die verwelkommen eir me ne loiden hakka .
Welkom in Tiki Wawa, Oilsjt Aqua.

41. De Schoitkitten: “ ‘n Elft van de stoet loeipt me een lange toet’
Eeeej pssst, Oilsjteneers en Oilsjteneskes, ik em iet oeiren zeggen over ons Oilsjters weireldeirfgoed.
Tees kom ni van moi mor van de Schoitkitten nondedroi.
Ieder joor es da ier e fistjen mor in de stoet loeipt den elft me een zate toet mor dadde verstoon
weir ni goed. Kekt isj goe int rond en trekt begot giejn moil tot op de grond.
Een dansken alier, ewa zjieveren door da mauk et plezierig ver allemool.
Weir zen fier en grosj op onzen Oilsjterse stei en goon eir iet loten zieng, da ge nog noeit ni gezieng etj.
Bè ons moeje zen ver insj goed te lachten want tees joor toeiveren weir ne lach op iederiejn zen zate toet.

42. De Zwisjelmoizen: Weir looten ons ni ploimen!
….. en oeik ni voegelen.
43. Oeverboeft: Noor 5 joor kennen we de maanen eir trikken, nâ looten weir ze stikken!
Geir elken auved tesaumen goon pintjelieren in d’hallen, terwoil da weir thois de kostuums
kennen mauken, ’t oisaven doeng en ver de kinjeren zergen. Da spelleken goot ier ni bloiven dieren!
Weir looten eir stikken, nem!

44. De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet: Awoe!
’t Es toch vrièt, we verstoont ni goe. In de Flora weirklinkt elk joor awoe!
Al zen ’t Poipeplekkers mé Lodderoeigen z’et dorveir toch ni Beschomt.
’t Es vandejoor oon elke groep gejond! AWOOOEEE!!!

45. De Melkmoilen: 25 joor tejooter Aabazjoer: de zilveren zjubelei-toer
’t Enje van de joren ’70 oi ’n e poor maanen va jeigdhois Ypsilon ’t idei ver een poepentejooter
te beginnen. Da gink em iejst oever veirstellingen ver kinjeren mor no een poor joor was’t er mei gedoon. Dooroit es in 1990 Tejooter Aabazjoer ontstoon. Zondag 7 febrewore 2016 verloten ze
de Floereminne en trekken ze mè een fiëstveerstelling deer de stroten van Oilsjt….
Ne spetterende show mé de gekoste poepekes Peiper en Zaat, mor oeik een poor nieve creausjes…


MIDDELGROTE GROEPEN


46. De Zwiejtollekes: Den iemer es altoid vol in café Tirol
d’Oilsjterse Bierfiësten.

47. De Zjieverleppen: ’t Es ter linjekes oever!
Die verzaumeleers bellen a, mailen a, stoon onverwacht oon a deer,
ze zelle zelf de klodde van à loif trekken om et leste nieve pinneken of nominetteke te bemachtigen.
Kinjerelief zeg! Vandejoor roin de verzaumeleers mee in de stoet, mor De Zjieverleppen liggen op de loer. Want aster ieveranst iet valt zen ze der petjen af!
Mor ze zellen serjees eer tiejnen moeten oitkoisen ver alles ’t emmen.
’t Ester linjekes oever asget moi vraugt!

48. Wadesdavoriet- Pompen of verzoipen: As ge op mekanders kop kakt kaan’t iene kakafonie zen.
In de politiek zijn ze het soms met elkaar niet eens en worden er stokken in de wielen gestoken.
Ann Van Den Steen & Ilse Uyttersprot zijn er dikwijls een voorbeeld van en den Dozje moet er dikwijls tussen komen.

49. De Loizemaanen: De Loizemaanen goon der vedrom veer, met glinstering trekken we
de strooten van ons sjikke stad deer.
Van de joor goon De Loizemaanen de strooten van ons sjikke stad looten blinken. Oeik al zemmen hier en door ne kapstok kwoit we emmen ons kopken ni loten hangen.
De Loizemaanen stoon er weir. Eje ‘t al gezieng De Loizemaanen looten glinstering zien.

50. De Zwiejtzoel’n: Revue Burlesque
De Zwiejtzoel’n presenteiren Revue Burlesque. In Oilsjt eije de prinsjenkaumer en de prinsjengarde.
Ja het es zoei, iejne kiejr prinsj moeje kiezen tissen de 2. Elk eijt zenne revue, de prinsjenkaumer
elk joor en de prinsjengarde om de twieje joor. En elk joor oeirde ’t zelfde, den iejnen zeit:
* Onze show goot dik in orde zen zelle, moeste weiten wat dat hem al gekost eijt.
* Eije dei liekes al g’hoeird op ere cd, de klemtoeinen liggen weir goed zelle.
* Het zitj er dor weir goed teigen zelle bei de… ‘t was zelfs ambras op eer…..
Vanaf 7 febrewore komt dor veranderink in, want bei De Zwiejtzoel’n zeldje de 2 saumen
in 1n’en revue zing. Want oigenlek zen ze alle 2 goed, elk op zoin manier.
Ge keijet al groin, dei 2 in iejnen revue, da zal der nog al pikant oon toe goon.
WELKOM OP REVUE BURLESQUE

51. Tisj: En avant – marche!
2 joor lang deed de Floeren zén gedacht.
Van klein tot groeit zat in zen macht.
Mor na, grat onverwacht,
Is ’t er ne wissel van de wacht.

52. Krejeis: GO Mi JO: Steiren in de stoet, mor es eir eetfestoin wel goed?
Een steir as ge wintj? Mor da wetj toch ’t klenjste kindj?
De nummero 1 oit de stoet, zetj gegarandeird steiren op zenne ‘oed!
Mor es doorveir eir eetfestoin oeik goed?
Weir ginken e giejl joor recenseiren, om te zing hoe da ze eir eten presenteiren.
Ze kregen eir steiren nie cadeau…
Welkom in de Krejeize Go Mi Jo!

53. Beschomt: Weir emmen der een anjeken van weg!
Noo monjen van intensieve annenarboid deir handige en onhandige mans in de carnavalsweirkhalle
én oeik in ’t stikateljei, woor dat de vraan dag en nacht eer anjekes uit de maan emmen gestoeken
oon de kostuums, wert deir aal de Oilsjterse groepen de leste hand geleid as de poeirten
op zondagmeiret van vastelauved oepengoon. Tein es de moment oongebroeken om te schitteren
in onzen unieken Oilsjterse stoet.
Ne stoet dat annevol geldj gekost eit, zoiver en alliejn om de mensjen oon de kant isj te doeng lachen, paf te loten stoon of in eer annen te doeng plasjen. Mor zeiker oeik om in grausje van de zjurie
te kommen vanoigest want die emmen elk een handvol poentjen oit te diejlen ver de groepen in de stoet. 40% van die poentjen stoot op humor en interakse, mor das gemakkelekker gezeit as gedoon
want de inspannink mag ni iejnannig zen.

Doorom stekt Beschomt de hand vandejoor in oigen boezem en beloeft eir mé ons hand op ons ert
dammen elken mensj langs de kant van de stroot de hand zellen roiken, mé ander woerden:
weir aven vandejoor ons annen ni thois!
Woor et ni tof dat de mensjen in de stoet én de mensjen langs de kant d’annen in mekoor zollen sloon om der saumen iejn groeit fiejst van te mauken!
Ne mensj moet toch ni altoid de koeirekes in oigen annen emmen newoor, iejne kiejr per joor mag ‘et toch isj goed oit d’hand loeipen en lotj da na zjust e klofken nor d’hand van Beschomt zen!

Schroift et mor op in eir oigen handschrift: vandejoor roepe’ me loid: “Hey Oilsjt woor zen die handjes?”, want Beschomt eit er vandejoor een anjeken va weg! 

GROTE GROEPEN

54. Gratietanders: ‘Opzoek nor de Denjerbistjes’
Gratietanders goot onderwoter op zoek nor de denjerbistjes.

Woinig mensjen da eer nog rapeleren da’t woter in den Denjer zoei proeperkes was da ge der e plonske kost in doeng, e lentje oitsmoiten en e smaukelek viske vangen. Den industrie langs ’t woter
eet de kwaletoit van ’t Denjerwoter giejn goe gedoon. In zekken mote zelfs da den Denjer jorenlangk
der precies oitzag lek een oepen rioel… broin, soms insj groeng…… af en toe me goe veel schoim op …
iet levendeg moste der ni gon in zoeken… Na no joren goe beloid es de kwaletoit van ’t woter
weer serjees oont verbeteren. Visserkes die ne kiejr iet anders as op Joepileir willen vissen,
kennen weer eer ertjen opholen langs de voort. Mor wa zitj er na precies van fauna en flora dor beneden in da woter? Weir me Gratieanders goon da ne kiejr van dichterboi bekoiken.
Weir trekken ons zwembandjes oon, snorkelken op ons toet en doiken in da fris woterken.
Verslag bringen men oit den 7e en 8e febrewore in de stoeten van Oilsjt.

55. De Salongcarnavalisten: “Salong jubileirt en giel Oilsjt eiget geweten weir loten eir aal
e stiksken van de toort mei eiten”
Weir kennen ’t wel oitroepen, Oilsjt en Carnaval zen om van te snoepen!
Vandejoor zen weir e stiksken van de toort ver ons iet giel apoort.
Komt da zieng en proeven in de stoet, want 15 joor bestoon…. da smokt soikerzoet!

56. Pertotal: As ge ’t nog ni wist, ge gotj moeten weirken tot in a kist!
Onze regering heeft beslist dat we met ons allen langer zullen moeten werken om ons pensioen
betaalbaar te houden. Zij kwamen met de volgende mededeling:
“Wij hebben in overweging genomen dat het noodzakelijk is geworden om tot dekking
van de buitengewone behoeften van de schatkist en tot regeling van ‘s lands geldmiddelen,
afdoende maatregelen van voorziening te moeten nemen.””
Of om ’t int Oilsjters te zeggen: As ge ’t nog ni wist, ge gotj moeten weirken tot in a kist!

57. Possensje: Jefkes Kindercarnaval
Vastelauved es verzeikerd want bè De Jefkes op Sintj Anna wèrd da van kindjafoon en
mé veel Possensje ingepeiperd!!!! 

DEEL C


KLEINE GROEPEN

58. Kompasje: Sparma “Den beurtwinkel”
Alle daugen weirken van ting tot zeiven. Jongens das geen leven.
Mor tein es ‘t moment. Weir kommen oit ons tent.
Komt in moin vitring isj koiken. Wa da ge ier vindj es niveranst te vergeloiken.
Kom de me à kabas of à valies. No de zeiven vindje à marsjandies.
Jonk of aat, geschien of getraat? Surprieskes ver heet en staat.

59. Bekanst op de Bolje: Ideejen Fabrik
Wilde iet as Vrièt, van Poeirter zen and.
Of iet as De Loge ewa miejr pikant.
Ze koeipen eir thema’s ver gralèk veel geldj.
Ejje geir eir ideejen ver vant joor al besteldj?
Elk onderwerp, da eet zenne prois.
Zie nor den top droi, zeir zen et bewois
zonder ons ideejen komde der noeit.
Koeipt tein iet van ons, weir mauken eir groeit.

60. De Sperrezjiekers: Dolle pret in de superette
De nieuwste (film) productie van AKV De Spar-rezjiekers.

61. De Saazers: Oilsjt Toeristik
Ons Oilsjt is een echte wereldstad, dat es intussen overaal geweiten.
Onder impuls van onzen Dozje en het schitterende weirk van onzen Toeristischen diensjt
es Oilsjt vanseirewoerdig een echte trekploister geworren.
Van oinde en veir stroeimen de toeristen toe in onze prachtige stee.
Me as koploeipers de Zjapaneiskes. De Saazers willen ons stadsbestier dor een betjen ba helpen
en goon ’t stad verzieng van een splentjernieve attrakse. Een toeristisch trantjen.
Ge meigt dus allemool meiroin deir ons sjikke stad
op zondag de zeiveste febrewore 2016 mè onzen troin van Oilsjt Toeristik.
Giene schrik, giene panik, mor tes wel iet unik!

62. Wazakkermedoeng: Oilsjt ik zen fier op a, doorom tra’n ik na me a!
Weir zen gralek fier op ons Oilsjt. Ons stad eet oeik al veel schoeine en groeite persoenlekheden gebrocht. Peist mor on Louis Paul Booin, Donsj,…
Mor oeik carnavalistische karakters als onze Gillis of Voil Jeanet en natierlijk Koizer Kamiel.
Om aal deze mensjen te bedanken, willen wij traan me ons stad.
Ter is tein oeik niks da men liever ziet als ons Oilsjt.
Iederiejn is ten oeik welkom op ons trafiëst op de Groeite Mert.

63. Kledde me vel: Het bisjten eit ons gebeiten
Kledde me vel is deir ”het bistjen gebeiten”. Weir zen gelek as elken Oilsjteneer zot van Carnaval.

64. Schelmeroi: De nacht voor Carnaval kunnen wij niet slapen, dan ligt iedere carnavalist naar zijn wekker te gapen
Iedere Carnavalist kent ongetwijfeld dat gevoel: De nacht voor Carnaval ……. stress!!!
Niet kunnen slapen, elke carnavalist ligt naar zijn wekker te gapen, benieuwd wat we morgen
weer zullen meemaken. Niet tot morgen kunnen wachten, er al een heel jaar naar zitten te smachten.
Gaat alles zonder problemen verlopen of gaat het allemaal mislopen?
Daarom drinken wij eerst al iets thuis voor de goede koop, hopend op een schone plaats en goede afloop.
Wij gaan er alleszins het beste van maken, die drie zotte dagen gaan ons weer smaken.

65. Wel Bestedj: Wa Wer et
Een komische en ludieke parodie op de hertrekking van de stoet. De hertrekking gaat bij ons nu al door,
zo komen alle groepen bij ons aan bod.

66. Venoin: Oilsjt Land
Wat als…? Tomorrowland in Oilsjt was???
Oilsjt Carnaval is overduidelijk de voorloper van wat Tomorrowland nu is…
Een megaspektakel met feestende mensen in een themadecor!!!
Op de koop toe is het decor van Tomorrowland ook nog eens 100% made in Oilsjt!
Is het daarom geen goed idee om het gewoon hier te laten doorgaan???
Of gaat dienen ballong niet op?
Een voorsmaakje geven we met veel plezier!
Oilsjt Land by Venoin Light.

67. Steirk: Ieder plantjen zen fontantjen
’t Broebelt, ’t kloesjt en ’t spitj ier langs alle kant’n omhoeig
want Madam Fontoin zag Oilsjt liever nat as droeig.
Na eit ieder plantjen zen fontantjen
en es Steirk van de partoi
want wildj in Oilsjt ni verzoipen
zejje in a badkostum moeten kroipen.
Bloost eir banjekes mor op
komt mè eir badmoesj langst ier
want me veil zjaar en groeite sier
geiven weir zwemles op ons manier…..

68. Om en Vedrom: Ter es licht oon ‘t enje van den tunnel
Het fileprobleem is algemeen gekend in Aalst.
Het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Boudewijnlaan worden volledig heraangelegd.
In vele straten van ons stadscentrum worden werken uitgevoerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. Tevens zijn in augustus de werken gestart aan de tunnel op de Siesegemlaan. Met deze tunnel tovert het stadsbestuur de oplossing voor alle verkeers-problemen op de ring rond Oilsjt.
Op 7 februari helpt Om en Vedrom alvast met wat mollenpootjes
bij het uitgraven van de tunnel. De mollen van Om en Vedrom grauven mee,
’t licht es in zicht oon ’t enje van den tunnel.

69. ‘Es na of noeit: Weir draugen de slep
Weir emmen iejnen droeim, deir ’t leven goon as sleppendrauger van onze prinsj.

70. Gralek Grosj: Den Toid Vliegt
Der wert gezeid da’t in Oilsjt e giejl joor carnaval es. En da es messschien wel azoei.
E giejl joor deir weirken alle groepen toe nor dei droi daugen van carnaval.
Me die daugen vliegt den toid en d’horloge tikt nog rapper as normool. Mor weir vliegen me em mee
en goon vieren gelek de gieren. Saumen eiten, saumen drinken, lachen en plezier…..
Gralek Grosj anno 2016 “den toid vliegt, niemand die door oever liegt, en schoin bedriegt,
mor den toid vliegt”.

71. Bedesterd: Oeik al gommen volleidig in ’t roeid, binsjt de stoet lachen weir ons tannen bloeit !!!
Ziet dad’ af! Wa ne pracht en prool! Die groepen in de stoet zèn écht ni miër normool…
azoei e zwoor kostuum… ge moeiet mor doeng… en da vèr ne giejlen achternoeng!!!
Sommegste gerauken mè veil moeite nog oever de brigge….
Deer da gariejl rond eer loif loeipt et zwiejt gewoeën van ere rigge! Nen hoed op de kop…
batoid wel meters hoeig… deer weer en windj…. oepelek bleivet nog efkes droeig!!!
Sebiet zèn ze nog onderkoeltj… want op zekken schoentjes…. keje dansen tot as g’a voeten nimmer voeltj!!! Ze zeggen wel insj: “De stoet es afzieng!” …. mor niks es minde woor !!!
Et es den hoeigdag van ààààl de groepen….ieder joor!!!!
En zè mor gerest… oeik al gommen volleidig in ’t roeid
BINSJT DE STOET LACHEN WEIR ONS TANNEN BLOEIT!!!

72. De Poipeplekkers: Welkom in men sjikke stad!
Welkom, in men sjikke stad.
Gebruik je G.P.S.= Geplooid-Poipeplekkers-Stroteplan
en volg onze gidsen. 

MIDDELGROTE GROEPEN


73. Onzjier zèn Préférés: De Berejen Poliesje in een oordige posiesje
Sinsj verleide joor ziede ze elken donderdag paraderen in de stroten van onze koizerlekke stee:
De Berejen Poliesje. Be onzjier zitj De Poliesje in een nogal oordige posiesje.

74.De Droeve Apostelen: De Nieuwe lichting
Weir loeipen in de Cei, en weir emmen oeik een lichteken mei.

75. De Steynzoel’n: Wat als de kerstman ne politieker was?
Wa as de kesmaan ne poletieker was. Politiekers doeng bè alle verkiezingen alsof ze de kesmaan zèn…
Ze beloeven ons van alles, minder belastingen, miejr loein en zoe voesj.
Elk joor op 24 december leit de kesmaan ons pakskes onder den boeim…
Das e foit, das een zekerhèd. Mor wa zo der gebeiren as de kesmaan ne poletieker zol zèn
en ons teis joor cadeaukes brengt gelèk da ne poletieker betomt.
Op 7 febrewore goje tén kennen zing wa die cadeaukes zellen zén.

76. Zwisj: Voesj Roin, weer Freinen
De wegenwerken in en rondom Aalst zorgen bij menig Aalstenaar voor ergernis.
Het zal “Voesj Roin, weer Freinen” werren me veel “Miseire op de boon”.
Om de werken een beetje te doen opschieten gaan wij die werkmannen een handje helpen
bij het graven van de tunnels. Wie weet vinden we wel een paar schatten, en kunnen we daarmee
de kassa’s spijzen van de verschillende sportclubs zoals den Iendracht, Okapi en wie weet zelfs
die van de Stad Aalst. Hoe we dat gaan aanpakken zien we op zondag 7 februari in de stoet.

77. De Sjattrellen: Carnaval, het fiejst van iederiejn, mor doisendag goon ek wel alliejn
Onzen iejnegen echten Oilsjtersen Carnaval.
Es iederiejn zen bal.
Doorom meigde mé ons mei d’iejeste 2 daugen,
Mor den doisendag moejet mè nie vraugen.
Travestieten in alle formooten,
Den doisendag moeje oon de Voil Jeanet looten!

78. Drasj: De Poenpakkers-Expres
Oilsjt Carnaval es nen bisnès op zen oigen.
As ge een betjen isomo kentj snoin, of e klein betjn kentj oon kostuums stikken keje e cengsken
boiverdienen. De poenpakkers zen der ieder joor geiren boi om eire groep een nog schoeiner
kostuum of nog ne groeitere waugen te bezergen, mor oon alles angt e proiskortjen nèwoor. Getj zelfs poenpakkers die eer weirk emmen opgegeven en van Carnaval e gielj joor kennen leiven. Ieder joor,
no carnaval keje doi sjales gedierende e poor weiken nimmer beroiken.
Het iejnegste tiejken van leiven da ze nog geiven es eer slotfaktier die de schatbewoorder in zen
brievenbis stekt. Saumen me de carnavalsgroepen eer zier verdindje cengskes trekken ze ver
e poor weiken nor weirmer oeirden.“Attensje, Attensje, den troin op perron 2 richting ’t zoiden van Frankrek goot binnen e poor menieten vertrekken !”.
“Oon aal de poenpakkers … INSTAPPEN!!!.
Welcome on board van de Poenpakkers–Expres! 

GROTE GROEPEN

79. Eirg: Maskers af, toid ver iejrlijke polletiek!
Wie lotj zenne woren oord zieng!
Welke nationale polletieker teift toidens Oilsjt Carnaval zen woor gezicht te loten zieng.
Weir as jubilerende groep EIRG vraugen eir:
doet aal eir maskers af en lotj zien wie dagge echt zet.
GEDOON!! mé eir weg te steken achter eir masker.
GEDOON!! mé akteiren
Toid ver iejrlijke polletiek.

80. De Snotneizen: Weir emmen een lumingus idee…
Lupte in de C???
Pakt ten mor genoeg lamkes mee!!!
De mannekes van “Lumingus” goon van de joor insj mee in de stoet en goon toeinen oe da een
lichtspektaukel moet.

81. Lotjonslos: Oilsjt Mobiel, weir vliegen d’er oever
Terwijl iedereen in Aalst stilstaat in de files, heeft Lotjonslos een simpele oplossing
“Weir vliegen d’er oever”. 


Bron: aalst.be