vrijdag 29 september 2017

Stoetvolgorde Aalst Carnaval 2018 (met themalogo's)

Op zondag 11 en maandag 12 februari 2018 paraderen maar liefst 75 ingeschreven vaste carnavalsgroepen door Aalst. De groepen zijn onderverdeeld in 3 categorieën: kleine groepen (minimaal 15 tot maximaal 45 leden), middelgroot (van 20 tot 60 leden) en groot (25 tot 100 leden).
Check hieronder de volgorde van deze 75 groepen (met hun themalogo, van zodra dat bekend gemaakt is!)

OFFICIEEL GEDEELTE
a. Radiowagen
b. De Aalsterse Gilles
c. De Stopnoillekes
d. Ros Balatum
e. De Oilsjterse Mazjoretten
f. Prins Carnaval 2018
g. Oilsjt Mjoezik
g. Volgwagen
h. Oilsjt Proeper

DEEL A

Kleine groepen

1. Gratietanders: Jubilee à volonté, wie viert er mè Gratietanders mee?
2. A’Join: Weir aven 't klein
3. Zjust op Toid: Travestieten mauken de tradiesje van de Voil Jeanetten kapot. Doorom doe Zjust Op Toid 't oe da 't moet!
4. Gebosjt: Modern of klassiek, iet simpel of iet sjik oit Mazoik of oit Oilsjt. Tradiesjes gon verloeren… Messchieng kaan ne mix van de twië ons bekoeren.

5. Schie’dj Oit: Oilsjt, té sjik!

6. Denjer Enjeren: 90 joor Oilsjt carnaval, vieren weir in ’t heelal!

7. De Zoipers: No 90 joor stoet wetj zelfs nen ezel oe da 't moet.
8. Bjein Swanjee: Wet is Wet!

9. ’t Es Noig: 80 joor keiremis en 90 joor stoet
10. Beplekt of Bezoepen: 40 joor de Blâa Biskoppen, toid vèr nen keirkelijke jubilei en weir vieren mee!

11. Ajommoja: Vèr e lotjen groeit of klein, moeje boi Ajommoja zoin

12. De Vismooil’n: Oilsjt in de knoeip, t'es van men knoppen

13. De Zwisjelmoizen: Ondersteboeven van Oilsjt


14. De Melkmoilen: Auverecht en dwees!

15. Oeverboeft: Locht verkoeipen

16. De Schoitkitten: Weir werren ziek van poletiek
17. De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet: 'Jurypoepen’ in de stoet!


Middelgrote groepen

18. De Zwiejtollekes: Da's toch straf! Goensjtdagmeiret waster giën spoer van prinsj Raf!

19. Geschalotterd: Mini-Oilsjt

20. De Zjieverleppen: Oilsjt, ons charmante stad, giën onbeschreven blad

21. Tisj: Van d'Oilsjterse histoere goot er niet verloeren.


22. De Loizemaanen: De Loizemaanen pakken eir mei op een ongeloeifelijke kamiëlenrace.

23. De Zwiejtzoel’n: Getj altèd prois in de poletiekers eer gokpalois

24. Krejeis: En brengt eir zaksken mee!


Grote groepen

25. De Salongcarnavalisten: Wert Oilsjt in' t giël e polletiek stroidtoniël?

26. Pertotal: Dozje n° 5, riekt a poort en zwoigt!”

27. Beschomt: Vlotjes den iësten!”


28. Possensje: NVA'us spiritus @AlostusDEEL B

Kleine groepen

29. Kompasje: Een zwarte man aan het werk in Aalst? Utopie?
30. Liejp: Merci Fred Kassoi! Dankzè a loeipen weir al 90 kiër deer alle weir en windj …Pakt eir paraplieken mor bè d'hand

31. Afgebesteld: De jacht es oepen en weir emmen ons een Ilseken geschoeten

32. Wazakkermèdoeng: Weir vieren 5 joor jubilee op skiconge.
33. De Sperrezjiekers: Goon de koppensnoiers in pesjoeng, wa moeten d’ Oilsjterse groepen tèn doeng? Tèn keje alliën mor betraan op d’academie van Gert Schattemaan!

34. Schelmeroi: Opkoisen!

35. Wel bestedj: Oilsjt, een glitterstad

36. Kledde me vel: Weir sloon de naugel in de kop

37. Om en Vedrom: Het schoeinsjte stiksen âat, beklidtj mè veil diamanten en gaad

38. De Saazers: Garcong die gralèk veil pintjen kaan draugen zoekt cafei dat oepen doet mè ons droi zotte daugen.

39. ’t Es na of noeit: Ik em er e goed oeig in.

40. Venoin: Dombo Trump 0.0

41. De Poipeplekkers: t Spel zitj op de meilen

42. Gralèk Grosj: Fillie, de vesse Koizer van 't aad oizerMiddelgrote groepen

43. Bedesterd: Giël Oilsjt es Bedesterd

44. Onzjier zèn Préférés: Onzjier ten stroide mè stermgedrois

45. De Droeve Apostelen: Den Dozjschen Oerlog

46. Steirk: De maskes van Schotte goon vèr Olympisch gaad mor zèn van e pateiken nie benaat.

47. Zwisj: Oilsjt oitgemolken
48. Drasj: No 6 joor es de moment gekommen dat aal d’oilsjteneers nen nieven berremiester moeten gon kiezen.

49. De Steijnzoel’n: Weir tellen af


Grote groepen

50. Eirg: In Oilsjt zèn 't aal (schoin)hoilegen, mor Onzjier bleift nen Oisjteneer!

51. Lotjonslos: De lesten Ommegank

52. De Snotneizen: Ne vos verliest zèn oor, mor ni zèn streiken! Dat emmen ze in 't Oilsjters kiekekot geweiten.


DEEL C

Kleine groepen

53. De Profiteurs: De Kamillekes en Kamiel 50 jaar later

54. De Masjongskes: As de Masjongskes in de stoet loeipen stoeken, es de woorhèd veir te zoeken.

55. Mismiejsterd: Weir trekken der op oit
56. Bjein Treizen: Rezzekes moilen met de grote leider
57. De Brosselkeire: De Wallentram
58. Droeig: Dozje en Ilse aaven de koeirekes in eer pollen en 't kommetoit bubbelt as kleine zjiëpeirekes mor mee.

59. Lekken en Plekken: Stem voor de nieuwe partij WBOZ.

60. Beplekt en Bespoeten: De Carlton sloit, weir doeng 't licht oit!

61. Gekloetj: Gekloetj und Stoedijow 100 prezantieren das mjoezikal '40-'45 mit kaboeter Dolf!

62. De Tsjoepeneizen: t Oilsjters DNA, 't zitj em in ons bloed

63. ’t Es Ter Oever: Oilsjt drooit zot

64. Stièndoeid: Der hangt iet in de locht!

65. Geloeif Mè Goed: "Operausje koekoek”: ge ziet ons wel… ge ziet ons ni!

66. Nèm Na!: Goi zetj e groeit licht!

67. Dest – Goe Schief: In Oilsjt es de wereld klein!


Middelgrote groepen

68. Minder es miër – Gestoikt: We zèn ier in den aup gelozjeird.

69. De Toerenbiejoekes: Oilsjt, droi daugen (disco)bal

70. De Popollekes: "OILSJT" om van te snoepen...

71. Lossendeirdeveirdeirdeir: De regen bezwoeren? Ne goeie carnaval geboeren!


Grote groepen

72. De Loge: Bangkok

73. De Matotten: Wie veroevert er et Oilsjters paradois?

74. Schiefregt’oever: Aal da licht wèrt veil te dier, doorom doeng weir beroep op de natier.

75. De Lodderoeigen: Wie of wa waugt de sprong? Wie es den dweesligger? Wie of wa es de groeitste blauskauk?

Beelden: CarnavalOilsjtBlog

Check zeker onze sociale media!