zondag 27 januari 2013

Thema's Grote groepen 2013

Alle thema's zijn bekend: hier de GROTE GROEPEN

De Lodderoeigen  
Weir emmen ze bè eer k(n)oppen

NVA ON TOP … De fiëstelèke intrede van ons nief NVA, BERREMIESTER EN SCHEIPENEN oongevildj mè e poor andere koleiren die een 2de kans verdiendjen, allé … sommigen toch (Cirk!) …. Komt zieng, komt da koiken, groeit fiëst … revue, musical … mor veraal veel, HIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEL veel spektaukel! Oilsjt 10/02/2013 ‘Weir emmen ze bè eer k(n)oppen’.


De Loge  
National Geographic: “The life of the Bonobo”

De Bonobo (Pan Paniscus) is een mensaap en daarmee één van de primaten. De Bonobo is een evolutionaire aftakking van een gemeenschappelijke aapachtige voorouder van de mens. Seksualiteit is zeer gebruikelijk bij de bonobo’s en niet alleen voor voortplanting. Zo komt het bijvoorbeeld niet zelden voor dat twee vrouwtjes hun genitaliën tegen elkaar aanwrijven in een soort pseudocopulatie. Ook seksueel gedrag tussen mannetjes en met nog niet geslachtsrijpe jongen komt voor, evenals oraal-genitaal en manueel-genitaal contact en masturbatie. Een andere bijzonderheid is dat bonobo’s vaak in de missionarishouding en in diverse andere posities paren en daar ook anatomisch op zijn aangepast. In het verleden is men er wel van uitgegaan dat alleen bij mensen die houding voorkwam. De reden van dit uitgebreide seksuele gedrag is ongetwijfeld sociaal. Seksueel gedrag wordt gebruikt om vrede te stichten, spanning binnen de groep te verlagen en vriendschappen te smeden. Bonobo’s zijn zeer intelligent net als de andere mensapen. Bij andere dieren, zoals walvissen, dolfijnen en olifanten is het moelijker om de intelligentie vast te stellen. Volgens onderzoek uit 2010 kunnen bonobo’s door met hun hoofd horizontaal te schudden duidelijk maken dat ze het gedrag van een soortgenoot afkeuren. Mogelijk is dit schuddend gedrag gelinkt aan het schudden om nee te zeggen bij mensen, een quasi universeel gedrag. De Loge geeft u de mogelijkheid deze primaten in 3D high definition van nabij te bestuderen. Mogen wij u echter vragen ze niet te voederen, afstand te houden en bij eventuele occasionele benadering kalm te blijven. Tot 10 februari, De Loge. 


De Matotten  
Zot van A! De cups … Cups in alle vormen en maten. Van A …, B …, C …, D … tot supercup.

De Salongcarnavalisten
De kleintjes zèn ni gemokt om in de groeite eer gat te kroipen (of toch wel?) De NVA behaalde een olifantenoverwinning tijdens de laatste verkiezingen. De overige partijen moesten zich content stellen met de overschot. De vraag is nu: wie moet van wie schrik hebben? En hoe ver willen de ‘kleintjes’ gaan om hun postjes te verkrijgen?

De Snotneizen  
’t Hells comité Stèkt eer moesjken mor op zak, want weir emmen colors op ons frak.

De Steijnzoel’n  
Oilsjt ne slekkengank Al jaren worden de plannen in het land van Oilsjt op en lange baan geschoven. Denk maar aan de werken van de Hopmarkt en het Statieplein, het crematorium, het stadhuis, … Stapels dossiers en boeken worden er vol van geschreven in Aalst. Je kan ons Oilsjt niet beter vergelijken dan met een slak. Traag, trager, traagst. Zal alles nu beter worden met de nieuwe coalitie? Worden de vreemdelingen nu ook ingezet om de slakken te begeleiden of zal het enkel een duw/trek operatie van de slak worden? Krijgen de brieven van de Aalstenaar gehoor van het schepencollege? Daarom Steijnzoel’n2013: Oilsjt ne Slekkegank.

De Tettemoesjen  
Ni oon te doeng, Vaderken Etienne goot mè pensjoeng, na moet de Paroi alliën voesj doeng??? Na jaren van ‘werken’ voor ’t stad, carnavalswerkhallen opendoen, toedoen, weer opendoen en weer toedoen tot vervelens toe, gaat ons Vaderken met pensioen en heeft hij eindelijk tijd voor zijn hobby’s … als hij mag van zijn vrouw natuurlijk. Misschien kan de Paroi hem daarbij wat helpen. Zeg nu zelf: een beetje vissen en dan een pintje drinken, een beetje vissen en dan een pintje drinken, een beetje vissen en dan een pintje drinken, een beetje vissen en dan een pintje drinken en dan nog een beetje vissen en een pintje drinken … is dat geen mooi vooruitzicht???

Eirg  
Wie es Oilsjt? Wat es Oilsjt? … Tees is ons Oilsjt Dagh in dagh uijt regeren in Aelst de carnavalsgoden. Oek dese stad van de lach kent sijn pligten en gheboden. Cyriel, oudste Voil Jeanet, steunpilaer nummer één. Zo’n carnavalist vind je in Aelst alleen. De Waere Gilles, boegbeelden met pluymen en ahpelsien. Noijt sijn er mooier dansen in Vlaenderen ghesien. En in die Kaiserlycke Stede van spitse spot, enen Kaiser Kamiel, weldoener en van heel het land naer eigen seggen: de grootste zot. Ghij allen, comt dit sien, comt dit sien. Wees EIRG benieuwd en enthousiast. Wij vieren ons Gilles, Cyriel en Kamiel, deel van ons Aelsters Europees Erfgoed … met hart en siel. 

Lotjonslos  
Sans rancune Na 50 jaar vaart Lotjonslos een andere koers.

Pertotal  
Oilsjt gestrikt! De nieve politieke beloftes mè een striksken rond!

Possensje  
Noor zes joor: Oilsjt vedrom oon zet. Werret na wit of zwèt? 

Schaak(mat)

Schiefregt'oever  
De nief Hopmèrt in ’t groeng, is da wel te doeng?
De weirken op d’ Hopmèrt zèn in volle gang, mor wie wetj nog ver hoe lang? Hoe goot da ploin boeven de parking tèn werren, goot er nog plosj zèn ver boeimen, blommen en wa sperren? Komt ons stadscafé tèn tissen ’t groeng of vindj ons bestier da ni vandoeng? Noor aal dees zauken zèn weir na krejeis, en da keje zing oon ’t krollen van onze neis! 


't Es Na Of Noeit
Oondacht, oondacht: magda na of magda na ni? De reglementering van de stoet. Ieder jaar zijn er wel enkele groepen die, al dan niet bewust, de opgelegde reglementen ‘anders interpreteren’. Zo was er, bijvoorbeeld, vorig jaar de groep K die een eerste plaats verloor door ‘foutieve afmetingen’ en de groep L die enkele rondjes te veel over de Grote Markt liepen. De regels worden ieder jaar duidelijk gemaakt en wie niet wil luisteren, wordt terechtgewezen (hé Tony …). Gezien er ieder jaar toch weer enkele ‘vergissingen’ begaan worden, zullen wij enkele regels aankondigen en uitbeelden. 

link THEMA'S KLEINE GROEPEN
link THEMA'S MIDDELGROTE GOEPEN