zondag 27 januari 2013

Thema's Middelgrote groepen 2013

Alle thema's zijn bekend: hier de MIDDELGROTE GROEPEN

Allei-Joep 
Met de Sissies van ons stad, giël het leger plat!!! Ons Belgisch leger kampt met een acuut personeelstekort: gevechtseenheden zijn onderbemand, vooruitzichten zijn dramatisch, de getallensterkte in vrije val. Maar … defensie rekruteerde infanteristen in Aalst. Resultaat: hier kwamen geen stoere binken op af zoals gedacht, maar een elite van welbespraakte fijne mensen met ‘hoffelijke etiquette maniertjes’ kwam zich aanmelden … letterlijk en figuurlijk ‘Sissies’ op zèn Oilsjters gezeid! Bij gebrek aan beter werden ze aanvaard voor de zware opleiding. Ze werden voorbereid op grondgevechten en het besturen van pantservoertuigen. Dit laatste zagen onze stoere Sissies wel zitten … maar dan wel naar hun normen en ‘kleuren’ … mooi roze misschien? Een infanterie is bewapend met geweren en snelvuurwapens als de M16, maar de uitrusting van de Sissies varieert van haarborstel, poederdoos tot lippenstift!! Als dat maar goed komt!!?? 

Beschomt  
Cei Cei De Weirf presanteirt: EVITA BALKONG IN CONCEIR!!!
Oilsjteneskes en Oilsjteneers, vergètj elke groeite naum woordagge vazeleven al e conceir van gezieng etj!!! Of dat da na Andrei Van Doin, Ka Droi, Urbanus of de Prinsjekaumer in De Weirf was, of zelfs as ’t Madonna, Die Artist Formerlie Nown As Prins of Maaikel Jeksong in bloedoigen persoein op Werchter of in ’t Keinink Boudewoinstadiong was. Cei Cei De Weirf pakt vanaf zondag 10 febrewore oit mè een unieke avant premjeir van een noeit gezieng fenomein; een vedet mè internasjonool alluur, omschreiven deir den boitenlandse pers as onevenoorboor zangwonder, onoevertroffen danstalent en humoristische pletwals! Evita Balkong stoot garant vèr 4 menieten top amusement in een noeit gezieng en kompleit verrassende en oiterst unieken wanwoemenshow vèr vingers en doimen van af te lekken. Cei Cei De Weirf presanteirt mè de miër as noeidige hoeigveerdighèd de iënige echte en oiterst unieke Evita Balkong in conceir!!! Mist tees iënmolig en uniek Oilsjters optreden ni en reserveert vandaug nog zonder arreteiren eir koorten op de Cei Cei De Weirf hotlaain 053/10.02.13 of oon ’t kisjet van Cei Cei De Weirf zelf, mor zetj er rap boi want op es op! Tees optreden es mede mégelèk gemokt dankzoi de materiële stein van: Nooiateljei Sandoz, Oizerweirken Alleijong, Blommisteroi Marizjan en Blomkoeilkwiëkeroi Van Vorenbeirg


De Droeve Apostelen
’t Zèn droeve toiden Zij die verrezen zijn, zijn terug van ons heen gegaan. 15 jaar lijdensweg!

De Loizemaanen  
We goon er ni om liegen, mor in 2013 goon de LOIZEMAANEN vliegen De Loizemaanen hebben slechts 1 opdracht voor de mensen in de straat tijdens de stoet: kom kijken, geef je ogen de kost en geniet van De Loizemaanen die voorbij zullen vliegen.

De Popollekes  
Oilsjt Rock Festival Daar alle pleinen in Aalst vernieuwd zijn of vernieuwd worden, is er eindelijk plaats om in Aalst verscheidene Rock Festivals te organiseren. De eerste groep is alvast uitgenodigd om op 10 en 11 februari een optreden te verzorgen. De festivalgangers zijn reeds paraat met hun tentjes om een plaats te bemachtigen op de eerste rij voor het optreden van de eerste festivalgroep ‘De Popollekes’

De Sjattrellen  
Ze loten eer licht op ons schoinen… Drie van onze dierbare overleden carnavalisten, Jean-Paul De Boitselier, Odilon Mortier en Paul Kinoo, hebben met Carnaval afspraak aan de hemelpoort en waken over hun stad. Ze zagen dat het goed was en laten hun licht op ons schijnen om zo in ‘Oilsjt den hemel op eird te krejeiren’

De Toerenbiejoekes  
De Prinsjencaumere vandejoor roboin, noste joor mag ’t er wel isj een afwasmachieng zoin!
40 joor, ne jubilée, mokt da na mor isj mee. Aal die revue’s, aal die schoein liekes. Fier op eren blâa pitteleer en ploimen op eren hoed, da’s de Prinsjencaumere. Bekanst elk joor ne nieve prinsj verwelkommen. E poor daugen noor de vastelauved zèn ze vedrom in eer element, want tein is ’t Prinsjendag. Iëst nor ’t stadhois en tein eer voeten onder taufel schoiven vèr ne goeien diner. Drinken en eten ne giëlen auved lank. Steldj a veren da ge aal die prinsjen moetj verzieng van drank en eten, en ja … ’t moet iënen doeng. Dus vandejoor, speciool vèr de jubiléé, zèn weir van de partoi. Bedienen, pintjen tappen en afwassen tot as ’t ons oeiren oitkomt. Ja, ja … da’s ons lank leven. 


De Zwiejtollekes 
OCMW Oilsjt steltj eir veren “De White Party”
Zondag 10 febrewore noeidigen weir alle verpleigsterkes oit vèr e spetterend fisjtjen. woor: zool Den Hopperank wadde: cava à volanté dresscode: weirkkliëdoi Gelieve eir leeggoed wel mee te pakken.


Drasj  
Hoeigvliegers, da zèn d’ Ajoinen ’t Es ni niks as ge dat isj goed beziet aal da weirk in d’ halle en tèn nog mor gezwegen van de groepen die nor d’ iëste plosj doeng. ’t Werd ieder joor mor miër en miër, noiger om noiger, groeiter om groeiter, … Ter is giën hoisaven in Oilsjt da zoeiveel eletrik verbezegd op e giël joor as de groepen in de C op een poor ierkes stoet. Ter zèn er die oon elastieken hangen te bengelen, in e wiel of iet kroipen, mekanieken meepakken woormee da ze hiël ere waugen omhoeig daven en na zèn der zelfs die beloeven da ze ECHT goon vliegen, … ’t Zèn stoentjpiloeten gewerren door op de Beirgemeersen in eren hangaar, halsbrekende toeren vèr toch mor e plosjken te stoigen. Woor goot da nortoe, woor goot da nortoe … De Jules Vernes van dezen toid teirven zelfs nimiër in de toekomst koiken, mor iën ding es zeker: HOEIGVLIEGERS, DA ZEN D’AJOINEN. 

Krejeis  
Fanfare Sintje-Pieter 
Waar is de tijd van de vele fanfares? Waarom mogen ze niet meer mee in de Aalsterse stoet? “In ’t begin van de stoet, aal in de moot … Noor e poor kaffeikes … alliën mor zatte proot! Weir goon in de stoet ne miër mee … mor vieren Carnaval … in “heimel op kaffei! KREJEIS doet oeik santé … op eren 25-sten jubilée!” Jean-Paul De Boitselier en Odilon Mortier vieren – samen met de mannen van de fanfare – in Kaffei ’n Heimel” (bij De Schelle) verder Carnaval. Ze kijken tevreden toe: groepen met stunt- en vliegwerk, peper en zaat, show, pracht en prool .. amuseren doeng zeir allemool. 

Lossendeirdeveirdeirdeir  
Oilsjt stoot stille, Oilsjt stoot in de file Ge kentj in Oilsjt ni oever of deer mè annen otto. Weirken links, weirken rechts. Gesloeten briggen, stroten en ploinen. Om zot van te werren! Een slèk goot nog rapper veroit as goi mè annen otto. Een slèk? Awel, da’s nog ne kiër e gedacht zè! Aal d’ Oilsjteneers op een slèk en ge gotj ze ne kiër zing veroit goon, zè! Oever en onder de briggen, op de ronne puntjen, schoein nevestiën of achter mekanderen … ze kiëren en droin da ’t e plezier es om te zieng. 

Minder es mier - Gestoikt  
(IM)mobilitoit in Oilsjt Het grote aantal wegeniswerken in onze stad waar sommige leden dagelijks mee geconfronteerd worden. Brug(gen) die wel/niet/later hersteld worden door slechte communicatie tussen stadsdiensten en andere diensten. Aanleg van pleinen die voor ‘grote putten’ zorgen in de ‘begroting’ van de stad. Kostelijke realisaties (Werfplein) waar kinderen welkom zijn met hun ‘auto’, maar zomaar in de Dender kunnen verdwijnen. Door het grote aantal werken, lijkt het of een deel van onze stad blijft verloederen. 

Onzjier zèn préférés  
20 joor jubilée Préféré … altoid prois
Vèr ons 20 joor jubilée es’t iën goeit fiëst. Fanfaar mè toeters en bellen en noor 20 joor zwoor te weirken in d’ hallen, zemmen zeker dammen vandejoor in de proizen goon vallen!


't Es Om Zjiep  
Chouffelen in den bos Den boeim in!

Tisj  
Marjonetten zèn men een giël joor lank … mor mè vastelauved zetten men ons vezosje op en gommen onze gank! Van den diksten avocoot tot de kleinsjten pasjakroet, droi daugen zemmen allemool geloik achter ons verkliedje snoet! 

Wadesdavoriet - Pompen of Verzoipen  
Omda weir homofoob geweldj ni tollereren, gommen op den Denjer een Gay Parade organiseren

Er is nog te veel homohaat en het geweld aan het station was een brug te ver. Daarom gaat Wadesdavoriet – Pompen of Verzoipen op een positieve manier een Gay Parade presenteren en laten zien dat Aalstenaars geen homohaters zijn, maar respect hebben voor de holibiwereld.


Zwisj
Oilsjt, ne muppet show “Oilsjt moet Aalst bloiven”, de vraug es, wa goot ons nief bestier der van mauken mè onze scheipen van “Vlaamse aangelegenheden” of is ‘t “Vlomse oongelegenheden”? Der moet ier giën Vloms of Frans geklapt werren, der moet ier Oilsjters geklapt werren. Weir zetten Karim Van Oevermeire op ’t juste pad en da mè ewa steen van onzen Ajoinboer en onze Sjalottenboer, da beloeft hemmen eer devoeiren te doeng. - op iederen hoek van ’t stroot nen Oilsjterse strootnaum - gebaan mè vlaggen oon van ne schoeinen Oilsjterse lië - invoering van d’ Ajoinentool van Zwisj - ’t stausje da … - en zoei voesj en zoei voesj .. Wildje miër oever tees verosjelken weten, komt tèn nor ons tejooter zieng in de stoet, want Zwisj brengt eer Oilsjt, ne muppet show! 

link THEMA'S KLEINE GROEPEN
link THEMA'S GROTE GROEPEN