dinsdag 26 augustus 2014

Oit De Aà Doeis: 2: De Winterfoor


De Winterfoor van Aalst is de grootste winterkermis van België die al wordt gehouden van in de 19e eeuw. Een exacte datum van de eerste editie vindt men niet terug maar het is zeker dat de eerste editie plaatsvond eind jaren 1800. De Winterfoor zorgde niet alleen voor plezier in de stad, maar de winterfoor zorgde voor enorm veel inkomsten voor de stad Aalst.
(c)COB | De Steijnzoel'n en hun kermis in 2012
Tijdens de eerste edities duurde de kermis van veertien dagen voor vastenavond tot de eerste zondag van de vasten. Vanaf 1900 werd deze periode ingekort tot zes dagen. Op vastenavond moesten alle barakken om middernacht sluiten. In 1913 was de kermisperiode nog korter. De “Groote Winterfoor te Aalst ter gelegenheid van Carnaval” werd beperkt tot vier dagen (zondag, maandag en vastenavonddinsdag en de zondag nadien). De kermis stond opgesteld op de Grote Markt en de Hopmarkt en genoot bij de stadsbevolking heel wat bijval. De voornaamste attracties waren een stoom-carrousel, een hippodroom, een paardenmolen, theaters en verschillende kramen.De laatste Winterfoor voor de Eerste Wereldoorlog was op dat moment de grootste ooit. Niet minder dan veertig attracties stonden verspreid op de Grote Markt, de Hopmarkt en de Graanmarkt.

(c)COB | Winterfoorkrantjes en bonnetjes
Heden:
Vandaag groeit de winterfoor elk jaar meer en meer. Zo waren er de afgelopen jaren enkele Belgische premières en ieder jaar komen ook internationale attracties naar Aalst. Maar ook enkele vaste waarden komen elk jaar naar Aalst terug. Denk maar aan de heerlijke 'smaabollen' van Delforge. 
Foto: Belgische première van de Night Fly in 2014.


Bron: vastenavond en zijn geschiedenis + eigen info