maandag 13 februari 2017

Op zoektocht met Zjangsken

Net als vorig jaar kunnen jongeren deelnemen aan een informerende en sensibiliserende zoektocht via de app van Zjangsken. Binnen deze zoektocht wordt er stilgestaan bij verschillende thema's als de alcoholwetgeving, wildplassen, gehoorschade. Bij het bereiken van het eindpunt krijgen de deelnemers een leuk en carnavalesk gadget.

Het uitgangspunt is dat je Carnaval op een veilige, verantwoorde én plezante manier moet kunnen vieren. Met een flinke dosis gezond verstand omgaan met alcohol is daarbij cruciaal. De richtlijnen, die trouwens het ganse jaar door gelden, zijn kort samengevat:
- 16 jaar: geen alcohol
- 18 jaar: geen sterke drank
+ 18 jaar: drink met mateDe actie
De dienst Samenleving en integrale veiligheid organiseert elk jaar in overleg met een aantal partners een preventiecampagne n.a.v. Carnaval. Met deze preventiecampagne wil de stad jongeren aanzetten om, net zoals het carnavalsfiguurtje Zjangsken, Carnaval te beleven op een leuke en veilige manier. En dat kan perfect zonder (of met weinig) alcohol!

App
De Zjangsken-app wordt gelanceerd in de week voor Carnaval. Tijdens deze week worden er een aantal actiedagen georganiseerd voor de secundaire scholen in Aalst, meer specifiek naar de tweede graad. Er wordt extra begeleiding voorzien door de preventiewerker bij de uitvoering van het opdrachtenparcours.

Meer weten over Zjangsken?
Voor meer info over de campagne kan je het team Integrale veiligheid contacteren:
administratief centrum - dienst Samenleving en integrale veiligheid - team Integrale veiligheid, Werf 9, 9300 Aalst – laura.leroux@aalst.be – tel. 053 72 37 16. Bij de actie worden verschillende partners betrokken zoals de lokale politie, het JAC, de dienst Toerisme en de dienst Onderwijs.

BRON: Stad Aalst
BEELD: Stad Aalst


Check zeker onze sociale media!